logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

402 Колаборативно тестирање – како да ситуација тестирања постане део процеса учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаОШ „Бранислав Нушић”, Београд, Заплањска 45, Београд
Особа за контактМаријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 011 2851295, 064 8053200
АуториКатарина Алексић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд; Верица Арула, наставник српског језика, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд
РеализаториКатарина Алексић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд; Верица Арула, наставник српског језика, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд; Катарина Станић, школски психолог, Машинска школа „Радоје Дакић“, Београд; Гордана Петровић, наставник стручних предмета, педагошки саветник, Машинска школа „14. октобар”, Краљево
Општи циљевиРазвијање способности и вештина наставника за примену методе колаборативног тестирања која ситуацији традиционалног тестирања додаје димензију конструкције знања кроз процес вршњачког учења, самопроцене и саморегулације.
Специфични циљевиУтврђивање дистинкције између појма колаборација у општем смислу и методологије колаборативног тестирања, која не подразумева само сараднички рад, већ представља комбинацију индивидуалног и сарадничког рада на изради истог теста, током једног школског часа; Упознавање наставника са методологијом колаборативног тестирања; Упознавање наставника са утицајем колаб. тестирања на висину постигнућа, ретенцију знања, јачање самопоуздања и развој комуникацијских вештина ученика; Увежбавање начина формирања група за колаб. тестирање; Развијање мотивације за учење, саморегулације и самопроцене ученика кроз процес тестирања знања; Увежбавање дизајнирања, спровођења и оцењивања колаборативног теста; утврђивање начина евалуације колаб. тестирања.
Теме програмаСтавови о тестирању знања ученика, групном раду, вршњачком учењу; Колаборативно тестирање; Групни рад и принципи формирања група за колаборативно тестирање; Дизајнирање, спровођење и оцењивање колаборативног теста – практични рад полазника; Позитивне и негативне стране колаборативног тестирања; Домаћи задатак
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 1700 динара. У цену је урачунато: накнада за два реализатора, путни трошкови, потребан материјал за рад, штампани прилози, штампање и достава уверења о похађању семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања