logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

40 Кажимо не електронском насиљу Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391-599
АуториЂорђевић Слађана, наставник рачунарства и информатике, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Свилајнац
Реализатори1.Ђорђевић Слађана, наставник рачунарства и информатике, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Свилајнац; Панић Гордана, наставник српског језика и књижевностие, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Свилајнац
Општи циљевиУнаређивање знања о облицима и врстама е-насиља на Интернету. Усвајање знања, умећа и вештина о начинима заштите, сузбијања, препознавања, реаговања и пријављивања е-насиља на Интернету чије су жртве али и актери, све чешће, деца школског узраста.
Специфични циљевиУпознавање са облицима е-насиља. Стицање основних знања о опасностма које са собом носи коришћење Интернет сервиса; Оспособљавање за сузбијање, препознавање, заштиту и реаговање на е-насиље; Унапређивање знања о заштити приватности на друштвеним мрежама; Упознавање са феноменом вршњачког е-насиља ,реаговањем, пријављивањем и могућим последицамана развој личности детета; Оспособљавање полазника за реаговање у ситуацији када је сам жртва е-насиља; Упознавање са улогом школе, ученика и родитеља у циљу сузбијања е насиља; Упознавање са феноменом интернет зависности, препознавањем и реаговањем; Подстицање на едукацију колега, родитеља и ученика у циљу превенције е-насиља.
Теме програмаШта нам нуде савремене информационе технологије; Електронско насиље на интернету и његове специфичности; Феномен и замке друштвених мрежа; Вршњачко насиље на интернету; Када наставник постане е-плен; Ставови младих у Србији према е-насиљу; Улога родитеља и школе у спречавању, откривању, сузбијању и реаговању на електронско насиље над децом; Сајбер психологија и интернет зависност; Високотехнолошки криминал
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења. Установа у којој се одржава семинар у обавези је да обезбеди преноћиште за предаваче.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања