logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

4 Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
Ауторидр Жељко Вучковић, редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору; др Весна Црногорац, виши дипл. библиотекар, дипл. правник, Факултет уметности у Нишу
Реализаторидр Жељко Вучковић, редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору; др Весна Црногорац, виши дипл. библиотекар, дипл. правник, Факултет уметности у Нишу
Општи циљевиСтицање знања за одговорно и компетентно увођење ученика у свет „читања са разумевањем“ са циљем да се оно повеже са наставним садржајима; Усвајање вештина читања разумевањем од суштинске је важности за доживотно образовање.
Специфични циљевиОбученост учесника семинара за примену релевантних, научно утемељених метода и савремених трендова у развоју читања код ученика; Савремени трендови представљају корпус нових метода у подстицању креативног читања и разумевања прочитаног прилагођених интересовањима и узрасту ученика (нпр.: критичко читање лектире у школској библиотеци); Упознавање полазника са функцијама школске библиотеке (према прописима из области библиотечко- информационе делатности) које утичу на учење о важности читања, на развој културе читања, те на значај књиге као основног медија за разумевање света; Основна знања о читању у времену Интернета и нових медија, о информационом читању; о социо-психолошким аспектима читања у савременом свету, о креативном читању.
Теме програмаФункције школских библиотека: образовно-васпитна; културна и информациона; Креативно читање и разумевање: појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 2 170,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача за 8 сати рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВ-а) + порез. У цену није укључени потрошни и радни материјал, трошкови пута и евентуалног смештаја реализатора, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара. * Члан 8., Правилник о сталном стручном усавршавању, Сл.гласник 86/2015 – „Организатор је дужан да изведе програм за групу од најмање 15 учесника.''
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања