logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

398 Квалитетна настава II – Организациони аспекти успешног поучавања и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидр Јелена Теодоровић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; Владета Милин, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ненад Стевановић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Ирена Голубовић Илић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Реализаторидр Јелена Теодоровић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; Владета Милин, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ненад Стевановић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Ирена Голубовић Илић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; др Оливера Цекић Јовановић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Општи циљевиОпшти циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз обучавање наставника да у пракси унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који су засновани на налазима студија образовне ефективности код нас и у свету.
Специфични циљевиУ овом програму (једном од три повезана модула) ће се: аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке и чврсти емпиријски докази о елементима успешне, квалитетне наставе; кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучити наставници да усвоје и у своју праксу интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу на ученичко постигнуће, и то, у овом модулу, следеће факторе: а) оријентацију, тј. препознавање и указивање на сврху наставне теме, јединице или активности, б) структурирање знања и часова, и ц) вежбање /примену наученог; оспособити наставници да у будућности самостално преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горе наведених елементата квалитетне наставе.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Анализа самосталног рада наставника; Теорија и пракса структурирања у настави; Анализа наставних пракси структурирања; Структурирање наставне јединице; Израда акционог плана; 2. дан: Анализа самосталног рада; Оријентисање у настави; практична разрада фактора; Методе оријентисања; Израда акционог плана; 3. дан: Уводне активности; Анализа самосталног рада наставника; теоријске поставке фактора вежбање и примена у настави; практична разрада фактора вежбање и примена у настави; Израда компоненти фактора вежбање и примена; Израда акционог плана
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа тродневни семинар: 3 800 дин. по полазнику плус путни трошкови; од тога: 570 дин ФПН-у за администрирање програма; 3 110 дин бруто хонорари за два реализатора; 120 дин потрошни материјал (фломастери, флип чарт папир, итд).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања