logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

396 Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл платформи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 8086751
АуториНаталија Диковић, наставник техничког иинформатичког образовања, ОШ „Петар Лековић“, Пожега; Олгица Спасојевић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Петар Лековић“, Пожега
РеализаториНаталија Диковић, наставник техничког иинформатичког образовања, ОШ „Петар Лековић“, Пожега; Олгица Спасојевић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Петар Лековић“, Пожега; Данијела Василијевић, наставник техничког и информатичког образовања, ОШ „Петар Лековић“, Пожега
Општи циљевиУнапређење наставног процеса оспособљавањем наставника за креирање образовних материјала, сарадњу и праћење постигнућа помоћу ЛМС Мудл платформе; Оснаживање наставника за примену нових техника и метода уз примену савремених ИКТ.
Специфични циљевиПодстицање наставника на коришћење информационо-комуникационих технологија у наставном процесу и схватање значаја хибридне наставе; Оспособљавање наставника да употребом одговарајућих алата и ресурса код ученика подстичу критичко мишљење, сарадњу, повезивање дигиталне и елементарне писмености, способност за интерактивно и кооперативно учење, самооцењивање и кооперативно оцењивање; Оспособљавање наставника за креирање и управљање електронским курсевима и њихову примену у настави и ваннаставним активностима; Подршка у процесу целоживотног учења.
Теме програмаТеме по данима: 1 први дан: Компетенције ученика и наставника за 21. век; Учење на даљину и критичко мишљење; Ресурси: све на једном месту; Сарадња, интерактивна и кооперативна настава; Активности реализатора: давање инструкција, пружање објашњења и помоћи учесницима; Оцењивање у функцији подстицања; Креирање и конфигурисање курса; Постављање наставних материјала ;URL адреса и Датотека; 2 дан: Додавање ресурса; Додавање активности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања