logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

394 Како до ефикасније наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац
Особа за контактИвана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037 401641, 069 1217821
АуториИвана Благојевић, апсолвент мастер образовних политика, ОШ "Страхиња Поповић", Дворане; Зденка Миливојевић, мастер образовних политика, професор разредне наставе, ,ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања; Милена Мијалковић, дипломирани педагог, ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања; Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Виша школа за образовање васпитача Алексинац; Анита Перић, професор разредне наставе, ОШ"Деспот Стефан", Горњи Степош
РеализаториИвана Благојевић, апсолвент мастер образовних политика ОШ" Страхиња Поповић", Дворане; Зденка Миливојевић, мастер образовних политика, професор разредне наставе, ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања; Милена Мијалковић, дипломирани педагог, ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања; Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Виша школа за образовање васпитача Алексинац; Анита Перић, професор разредне наставе, ОШ"Деспот Стефан", Горњи Степош
Општи циљевиПодизање ефикасности настaве оснаживањем наставника за планирање, стварање подстицајних услова, примену адекватних метода, задатака и наставних средстава, у складу са циљевима, потребама ученика и садржајима који се изучавају.
Специфични циљевиУпознавање наставника са начинима ефикасног планирања, вертикалним и хоризонталним повезивањем садржаја, циљева и исхода; Јачање компетенција наставника за добро структурирање градива, мотивисање ученика, успостављање радне атмосфере и одржавање позитивне дисциплине; Овладавање техникама избора метода у односу на постављене циљеве и исходе; Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције; Оспособљавање наставника за примену и израду интерактивних наставних средстава која истовремено обезбеђују мотивацију за рад, ефикасно учење и повратну информацију; Проширивање знања наставника о различитим техникама процењивања напредовања ученика и пружања ефикасних повратних информација као подстицаја за напредовање.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Планирање као предуслов ефикасне наставе; Стварање повољне климе за учење; Разноврсност наставних метода као предуслов ефикасности; 2: дан: Задаци као средство за постизање исхода; Коришћење и израда интерактивних наставних средстава; Обезбеђивање повратне информације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника цена по учеснику износи 2 000,00. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно потрошни материјал за учеснике и трошкове организације која подржава. Трошкови пута и смештаја нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања