logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

393 Ка квалитетним етвининг пројектима у циљу унапређења коришћења икта у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФондација Темпус, Београд, Ресавска 29, Београд
Особа за контактЈелена Драгаш, etwinning@tempus.ac.rs, 0113342430
Аутори1. Јелена Драгаш, саветник за сарадњу са школама, Фондација Темпус 2. Наташа Јерковић Ђукановић, сарадник за програмске и административне послове, Фондација Темпус 3. Софија Дукић, заменик управитеља, Фондација Темпус
Реализатори1. Јелена Драгаш, саветник за сарадњу са школама, Фондација Темпус 2. Наташа Јерковић Ђукановић, сарадник за програмске и административне послове, Фондација Темпус 3. Софија Дукић, заменик управитеља, Фондација Темпус
Општи циљевиЦиљ програма је унапређење квалитета постојећих еТвининг пројеката у циљу бољег коришћења ИКТа у настави, као и јачање дигиталних и језичких компетенција наставника/васпитача и ученика.
Специфични циљеви- Упознавање са конкретним ИКТ алатима и начинима на којима се они могу применити за обраду конкретних наставних јединица, тј. у случају ПУ у раду са децом - Остваривање међународне сарадње школа и ПУ у циљу подстицања размене добрих пракси и унапређења рада школа и ПУ - Развијање кључних компетенција запослених у школама и ПУ
Теме програмаКако изгледа добар еТвининг пројекат ; ИКТ алати који се могу применити у настави кроз еТвининг пројекте; Пример добре праксе европског пројекта који је добио Националну и Европску ознаку квалитета; Примери добре и лоше примене европских стандарда кавлитета еТвининг пројеката; Могући аспекти побољшања пројеката; Анализа студија случаја (пилот пројеката који садрже одређене мањкавости) у односу на европске стандарде квалитета;Препоруке за остваривање боље примене ИКТа у настави, укључивање ученика у организацију наставе.
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаОбуке се не наплаћују
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања