logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

392 Истраживачки дијалог као подстицај критичког мишљења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактВладета Милин, vladetamilin@yahoo.com, 011 2658439, 063/17-06-706
Ауторидр Владета Милин, Филозофски факултет, Београд; др Јелена Радишић, научни сарадник Института за педагошка истраживаања, Београд
Реализаторидр Владета Милин, Филозофски факултет, Београд; др Милан Станчић, научни сарадник Института за педагошка истраживаања, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је обучавање наставника да употребљавају истраживачки дијалог, у функцији подстицања критичког мишљења у настави.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма односе се на обучавање наставника да у оквиру писаних припрема за наставни час планирају употребу истраживачког дијалога у настави ради подстицања критичког мишљења; да анализирају одговарајуће писане припреме својих колега и дају предлоге за њихово унапређивање; да реализују наставни час употребом истраживачког дијалога ради подстицања критичког мишљења у настави; да прате и евалуирају реализацију наставног часа који садржи употребу истраживачког дијалога и да осмишљавају предлоге за његово даље унапређивање.
Теме програма1. дан: Савремена схватања истраживачког дијалога; Предлози за унапређивање истраживачког дијалога у настави; Припрема за истраживачки дијалог у настави; 2. дан: Евалуација реализованих активности; Карактеристике истраживачког дијалога; Припрема за истраживачки дијалог у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 2 000 динара. У цену је урачунато: накнада за реализаторе, путни трошкови реализатора и радни материјали за полазнике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања