logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

391 Истраживање: подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактјасмина Шефер, jasminakociz@gmail.com, 064 3537622
Ауторидр Јелена Радишић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања; др Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања
Реализаторидр Јелена Радишић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања; др Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања
Општи циљевиНаставници ће стећи лично теоријско знање и практично искуство у вези са вештинама подстицања дивергентног и логичко-критичког мишљења, а потом ће знања/искуства примењивати у пракси прилагођавајући их узрасту и конкретном предмету.
Специфични циљевиЦиљ семинара је да практично обучи наставнике у различитим доменима – предметима, да развијају истраживачки дух код ученика, организују и менторишу њихов истраживачки рад у оквиру кога ће решавати отворене задатке испитујући на терену, у лабораторији или атељеу, у контакту са литературом, стручњацима и субјектима истраживања.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Дивергентно мишљење; Критичко мишљење; Истраживачка активност ученика; 2. дан: Рефлексије о истраживачком раду ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000 динара бруто за групу од 20 до 30 учесника, нето 50 000 динара инструкторима за дводневни семинар, освежење у школи, али без путних трошкова за школу, која падају на терет предавача и 10% Инстутуту за педагошка истраживања за материјале.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања