logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

390 Искористи час Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 023 0404830, 064 8579262
АуториДанијела Ивановски, стручни сарадник-педагог, ОШ “Жарко Зрењанин“, Качарево
РеализаториДанијела Ивановски, стручни сарадник-педагог, ОШ “Жарко Зрењанин“, Качарево; Ана Ракита, стручни сарадник-педагог, ОШ “Жарко Зрењанин“, Качарево; Смиља Шкорић, професор разредне наставе, ОШ “Жарко Зрењанин“, Качарево; Жељка Бадрић, стручни сарадник-педагог, ОШ „Ђура Филиповић“, Плочица и ОШ „Предраг Кожић“, Дубовац
Општи циљевиОспособљавање наставника за коришћење часа као функционалне јединице наставе; Подизање квалитета реализације час у складу са стандардима наставе и учења; Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова; Обука наставника за израду индивидуалне припреме за час у складу са стандардима наставе и учења; Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере; Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за рад на часу кроз оцењивање ученика у оквиру сваког одржаног часа и рационално коришћење времена проведеног у школи; Освешћивање наставника о постојању каузалне везе између успешног часа и учења ученика.
Теме програмаПраћење и вредновање школског часа; Израда припреме за час у складу са стандардима наставе и учења; Мотивација ученика за учење; Реализација часа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника - 1 300,00 динара; цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника - 1 700,00 динара; цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника - 2 200,00 динара. У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нису укључени путни трошкови реализатора уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања