logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

39 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториСветлана Мирчић Вукобрат, професор физичког васпитања, ОШ"Свети Сава"; професор грађаснког васпитања, Гимназија "Душан Васиљев",Кикинда; мср Драгана Радујко, професор разредне наставе, ОШ"Свети Сава", Кикинда
РеализаториСветлана Мирчић Вукобрат, професор физичког васпитања ОШ "Свети сава", професор грађаснког васпитања, Гимназија "Душан Васиљев",Кикинда; мср Драгана Радујко, професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава", Кикинда
Општи циљевиУнапређивање личног и професионалног развоја наставника; Ојачати сензибилност наставника за препознавање потреба ОЗ и ускладу са потребом планирати реализацију рада; Оспособљавање за примену разноврсних облика рада на часовима ОС.
Специфични циљевиОсвешћивање наставника за сагледавање потреба одељења као целине; Оспособљавање наставника за уочавање предности и недостатака предвиђених наставних јединица на часовима одељењског старешине; Оспособљавање наставниа за препознавање активности којима се стимулишу и побољшавају односи у одељењу; Подизање нивоа сарадње са родитељима и локалном самоуправом; Оспособљавање за израду плана акције.
Теме програмаИдентификација одељенске заједнице старешине; Појам Чос-а и законска регулатива; Конкретизације тема Чос-а-; Идентификација постојећих садржаја на чосовима; Рад одељенских стрешина у другим замљама; Креирање сопственог плана у складу са потребама одељења.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2.600,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3.400,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4.400,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања