logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

388 Интрактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
АуториНевена Перић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, помоћник директора, ОШ “Бранислав Нушић”, Смедерево
РеализаториНевена Перић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, помоћник директора, ОШ “Бранислав Нушић”, Смедерево; Наташа Николић Гајић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за оцењивање засновано на континуираном праћењу напредовања ученика и за креативно осмишљавање наставних активности коришћењем интерактивних наставних техника и метода.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за креирање задатака за различите нивое образовних постигнућа; Примена педагошких теорија и Блумове таксономије приликом осмишљавања активности ученика; Упознавање са циљем и принципима оцењивања, елементима оцене и најчешћим грешкама приликом оцењивања; Развијање свести о неопходности познавања и праћења законске регулативе у области образовања; Оспособљавање за креирање инструмената за континуирано праћење напредовања ученика; Упознавање креативних наставних метода и техника; Указивање на значај оспособљавања ученика за самопроцењивање и самооцењивање кроз креирање различитих практичних инструмената.
Теме програмаБлумова таксономија (нивои образовних постигнућа, интерактивна техника учења, "Мозгалица", практично примењивање); Значај педагошких теорија (теорије учења и подучавања: бихејвиоризам, когнитивизам и конструктивизам, осврт на досадашњу праксу, недостаци данашње наставне праксе, интерактивна техника учења "Постер шетња"); Оцењивање (појам, циљ, принципи оцењивања, елементи оцене, најчешће грешке приликом оцењивања)
Циљна групанаставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу је 40 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима, радни материјал, коктел освежење (сендвич, сок, кафа...).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања