logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

386 Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе, технике Компетенцијa: K2
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење наставника ДУГА, Београд, Војводе Степе 66, Београд
Особа за контактВељко Стојановић, veljkostojanovic90@gmail.com, +381 11 2460473, +381 63 349521
Ауторидоц. др Љиљана Левков, пензионисани доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; мср Биљана Стојановић, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; мср Јасминка Чекић Марковић, истраживач и директор, Центар за образовне политике, Београд
Реализаторидоц. др Љиљана Левков, пензионисани доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; мср Јасминка Чекић Марковић, истраживач и директор, Центар за образовне политике, Београд; Весна Лучић, наставник историје, ОШ "Стари град", Ужице; Јелена Јеврић, наставник историје, ОШ "Јеврем Обреновић", Шабац
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за реализацију интеркултуралног образовање применом различитих приступа, метода и техника ради јачање социјалне кохезије у школској средини.
Специфични циљевиУпознавање наставника са: појмовима мултикултурално и интеркултурално друштво, мултикултурализам и интеркултурализам, интеркултурално образовање; значајем и доприносом интеркултуралног образовања за развој појединца и друштва; Пружање подршке наставницима да интеркултурално образовање користе као инструмент за јачање социјалне кохезије у школској средини; за развијање интеркултуралног дијалога код ученика; планирање и организовање наставе и учења применом различитих приступа и метода заснованих на интеракцији, партиципацији и сарадњи.
Теме програмаКључни појмови (мултикултурално и интеркултурално друштво, социјална кохезија, школска средина, интеркултурално образовање); Интеркултурално образовање у образовно-васпитном процесу (интеркултурално образовање, међупредметне и предметне компетенције, планирање, школска документа); Интеркултурално образовање: приступи, методе, технике и активности; Интеркултурално образовање: активности (повезивање приступа, метода, техника и активности)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 600.00 РСД: хонорар за два реализатора 750.00; превоз предавача и реализатора 200.00; освежење 400.00; материјал 150.00; трошкови организације 100; хонорари су на бази бруто износа.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања