logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

385 Интердисциплинарна амбијентална настава - Завичајна школа наслеђа Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
АуториНевена Перић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево; Татјана Гачпар, виши кустос, директор Музеја у Смедереву
РеализаториНевена Перић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Димитрије Давидовић” Смедерево; Татјана Гачпар, виши кустос, директор Музеја у Смедереву; Биљана Косановић, професор разредне наставе, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, помоћник директора, ОШ “Бранислав Нушић” Смедерево
Општи циљевиОспособљавање наставника за интердисциплинарно повезивање наставних садржаја и коришћење расположивих ресурса локалне средине у циљу унапређивања квалитета наставе.
Специфични циљевиОтварање школе према локалној средини и њеним ресурсима; Оспособљавање наставника за креирање интердисциплинарне наставе кроз тимски рад и уз коришћење расположивих ресурса локалне средине; Упознавање нових наставних техника и метода које подстичу критичко мишљење; Подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења учењем путем откривања и кроз игру; Унапређивање наставног процеса обезбеђивањем трајности стеченог знања кроз повезивање наставних садржаја са реалним животним ситуацијама.
Теме програмаДидактичко-методички приступ укључивања музеја у наставни процес; Музеј као храм и форум; Интердисциплинарност у амбијенту музеја; Практична примена
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу je 40 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима, радни материјал, коктел освежење (сендвич, сок, кафа...).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања