logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

384 Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом“ као наставни и ваннаставни модел рада Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење Тим за образовање и културу - ТОК, Београд, Растка Петровића 27, Београд
Особа за контактАнђелија Јочић, andja61063@gmail.com, 011 2623076, 060 3679900
АуториИгор Станковић, васпитач, Студио за децу „Врт“, заменик председника УО Удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“; Милош Дилкић, дипломирани правник, председник Удружења грађана Тим за образовање и културу ТОК, сарадник у настави, Међународна школа Београд 3. Анђелија Јочић, професор језика, преводилац, председник управног одбора удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“
РеализаториИгор Станковић, васпитач, Студио за децу „Врт“, заменик председника УО Удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“; Милош Дилкић, дипломирани правник, председник Удружења грађана Тим за образовање и културу ТОК, сарадник у настави, Међународна школа Београд; Анђелија Јочић, професор језика, преводилац, председник УО Удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“; Весна Шојић, наставник разредне наставе, ОШ „Милан Ракић“; Душица Благојевић, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Милан Ракић“
Општи циљевиОбучавање полазника за примену метода интерактивног, авантуристичког, искуственог учења у области наставе појединачних предмета, повезивања различитих предмета, или рекреативних или такмичарских програма на нивоу школе, општине или града.
Специфични циљевиУпознавање са методом, овладавање методом и самостално развијање програма за увођење нових наставних јединица, проверу знања или повезивање са другим наставним областима, хоризонтално и вертикално; Увиђање значаја анимације и интерактивних модела за мотивацију ученика и лакше овладавање градивом; Развијање сарадње са колегама из других наставних области; Самостално креирање материјала и развијање програма по моделу за различите образовне сврхе и циљеве у непосредном раду са децом; Увиђање значаја фиктивног плана у раду са децом и његов утицај на стицање и трајно усвајање знања; Увиђање значаја и вредности интерактвиног приступа за дечје преузимање одговорности за сопствено учење и развој креативног мишљења.
Теме програмаТеме по данима: 1 дан: Шта је Потрага за благом?; Креативно мапирање; Теренско; Коришћење технике; 2 дан: Теренско истраживање; Вредности у образовању; Локално наслеђе и умрежавање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 по полазнику (трошкови закупа простора, трошкови припреме радионице и радионичарског материјала, трошкови освежења, трошкови хране, финансијска администрација, куповина сертификата, 10% за организацију носиоца акредитације, хонорари за ауторе, реализаторе и координатора)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања