logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

383 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, +381 21 444024, +381 63 7274043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор, ПМФ, Нови Сад; Јасна Адамов, професор, ПМФ, Нови Сад; Јован Сандић, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор, ПМФ, Нови Сад; Јасна Адамов, професор, ПМФ, Нови Сад; Јован Сандић, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Јасмина Пастоњицки, наставник информатике, Oсновна школа "Васа Стајић", Нови Сад; Тијана Аугустинов, наставник информатике, Основна школа "Вук Караџић", Бачка Паланка; 6. Мирјана Тунгуз, наставник информатике, Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад; Бранислав Тејић, истраживач сарадник, Факултет техничких наука, Нови Сад; Јовица Милосављевић, Математичка гимназија, Београд
Општи циљевиЦиљ је да се настава унапреди и прибилижи ученику као и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу.
Специфични циљевиОспосоити наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимацијe, интерактивнe хипермедијалнe вежбe и софтвери); Коришћењем интерактивне табле у наставном процесу повећати индивидуализовани приступ у раду са ученицима; Упознати се са адекватним коришћењем интерактивне табле у циљу грануларизације и прилагођавања садржаја различитим могућностима ученика; Упознати наставнике са коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета у раду са интерактивном таблом.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес; Софтвери за интерактивну таблу; Израда наставних материјала за интерактивну таблу; 2. дан: Digital Flip Chart Software, напредне технике; Интеграција мултимедијалних материјала (видео, аудио, флеш анимација, јава аплети, симулације) у наставни материјал; Израда наставних материјала; 3. дан: Софтвер за израду интерактивних електронских вежби и квизова; Интеграција мултимедијалних материјала у интерактивне вежбе; Израда интерактивних вежби и квизова, израда по једног примера од сваке врсте интерактивне вежбе, приказ и процена употребљивости направљених интерактивних вежби
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 4 600 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези са аранжманом (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок, трошкови коришћења простора и опреме, опрема за интерактивну таблу).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања