logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

380 Иновативне технике кооперативног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Михајло Пупин'”, Ветерник, Краља Александра бр. 38, Ветерник
Особа за контактНада Радованов, radovanov@neobee.net, 063 8040180, 063 8040180
АуториЖаклина Папшот Козик, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник; Нада Радованов, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник; Снежана Нецков, стручни сарадник-педагог, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник
РеализаториЖаклина Папшот Козик, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник; Нада Радованов, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник; Снежана Нецков, стручни сарадник-педагог, ОШ „Михајло Пупин“, Ветерник
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за ефикаснији приступ настави и процесу учења коришћењем иновативних техника кооперативног учења.
Специфични циљевиПроширивање и оснаживање знања наставника о кооперативном учењу; Обучавање наставника за коришћење конкретних техника кооперативног учења; Оспособљавање наставника за креирање инструмената који утичу на ефикасније подучавање и развијање дивергентног мишљења код ученика; Овладавање вештинама стварања позитивне климе у одељењу; Примена знања кроз практичан рад.
Теме програмаКооперативно учење (појам, основни елементи, предности у односу на друге методе, разноврсност кооперативних метода); Технике кооперативног учења (презентовање одабраних техника, практична примена конкретних техника у појединим школским предметима)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара по учеснику; спецификација цене за групу од 30 учесника: материјал – 2 000 динара, установа (удружење) – 5 000 динара, надокнада за реализаторе – 24 000 динара, порез – 14 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања