logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

379 Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 4
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 011 3206261, /
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Марија Црнојевић, стручни сарадник, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; доц. др Зорица Милошевић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Хајдана Гломазић, научни сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; Јасмина Марковић, координатор образовних активности, "Аcademia Educativa", Београд; Весна Фабиан, саветник за запошљавање, Национална служба за запошљавање, Београд; Никола Коруга, руководилац пројекта, Друштво за образовање одраслих, Београд; Јелена Ковачевић, Организатор професионалног развоја кадрова, HR Centar, Београд; Ана Штрбац, оснивач, власник, инструктор, предавач, тренер, Едукативно рекреативни центар Мовимиенто, Београд; Вукашин Гроздић, андрагог; Тамара Ребернишак, андрагог; Јелена Тасић, андрагог
Општи циљевиРазвој и унапређење компетенција наставника/тренера за примену индивидуализованог приступа у процесу образовања одраслих и оспособљавање за рад са одраслима који имају тешкоће и сметње у учењу
Специфични циљевиОспособљавање учесника за разумевање, прихватање и примену принципа индивидуализације: процеса наставе, учења одраслих, праћења, процењивања и оцењивања постигнућа одраслих у процесу учења; Разумевање идеје и прихватање концепта инклузивног образовања; Остваривање инклузивног образовања у образовању одраслих (за drop out и early school livers, одрасле са сметњама); Познавање законске регулативе о инклузивном образовању; Познавање процедура и техника реализације инклузивног образовања у систему образовања одраслих
Теме програма1. дан: Индивидуализација у образовању одраслих; Иклузивно образовање у систему образовања одраслих; Инструкције за самостално учење; 2. дан: Вођено и планирано самостално учење; Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: аутори и реализатори - 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар, такса Факултета и Института 13,5, трошкови ПДВ-а. За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања