logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

378 Индивидуализација – моја стратегија подучавања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, stanojev.gorica@gmail.com, 032 320100, 064 6424132
АуториНаташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Марина Павловић, стручни сарадник- психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
РеализаториНаташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Марина Павловић, стручни сарадник- психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
Општи циљевиПодизање нивоа компетенција наставника за индивидуализацију наставног процеса ради унапређивања квалитета наставе и учења.
Специфични циљевиСагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Оснаживање наставника за ефектан одабир облика индивидуализације у складу са специфичностима ученика; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају идивидуализоване препоруке за даље учење и стицање вештина да се иста дефинише.
Теме програма1. дан: Индивидуализација наставе - од законске регулативе до праксе; Предуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацији; Етапе и облици индивидуализације; Индивидуализована препорука ученику за даље учење; 2. дан: Индивидуализација наставе - од законске регулативе до праксе; Предуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацији; Етапе и облици индивидуализације; Индивидуализована препорука ученику за даље учење
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 динара. Цена обухвата ауторске хонораре за реализаторе са плаћеним порезима и доприносима, путне трошкове, радни материјал за учеснике, сертификате и освежење током семинара за учеснике и реализаторе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања