logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

377 Игре у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
АуториВера Јовић, професор разредне наставе, ОШ „Мирко Јовановић“, Крагујевац; Вијолета Мартаћ, професор разредне наставе, ОШ „21. октобар“, Крагујевац
РеализаториВера Јовић, професор разредне наставе, ОШ „Мирко Јовановић“, Крагујевац; Вијолета Мартаћ, професор разредне наставе, ОШ „21. октобар“, Крагујевац
Општи циљевиПовећање ефикасности наставе унапређивањем компентенција наставника за поучавање и учење применом различитих игара у настави.
Специфични циљевиУпознавање наставника са различитим врстама игара; Оспособљавање наставника за израду игара; Обучавање наставника за примену игара у различитим етапама часа; Упознавање наставника са мултимедијалним играма које се могу применити у настави.
Теме програмаЗначај и врсте игара у настави; Израда образовних игара; Примена игара у различитим наставним садржајима; Мултимедијалне игре; Завршне активности и евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника (45 000,00 бруто) – хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала; за мање групе цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (45 000,00 бруто).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања