logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

376 Игра: подстицај дивергентног мишљења и маште у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактјасмина Шефер, jasminakociz@gmail.com, 064 3537622
Ауторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања; др Јелена Радишић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања
Реализаторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања; др Јелена Радишић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања
Општи циљевиНаставници ће стећи лично искуство и знање у вези са вештинама подстицања ученичке креативности и мотивације које се на семинару изучавају теоријски и практично, а потом ће знања примењивати у пракси прилагођавајући их узрасту и конкретном предмету.
Специфични циљевиЦиљ семинара је да практично обучи наставнике у различитим доменима – предметима, да конструишу нове и користе погодне игре прилагођене конкретном образовном контексту, циљу и садржају, како би подстакли дивергентно мишљење и машту ученика без које нема продуктивног учења, као и њихову интринзичку мотивацију (да заволе процес учења).
Теме програмаСписак тема по данима: 1. дан: Дивергентно мишљење; Игра и машта у настави; 2. дан: Рефлексије о коришћењу игре у учењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000 динара бруто за групу од 20-30 учесника, нето 50 000 динара инструкторима за дводневни семинар, освежење у школи, али без путних трошкова за школу која падају на терет предавача и 10% Инстутуту за педагошка истраживања за материјале.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања