logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

375 Ефикасним учењем до бољих резултата Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037 445-735, 064 83 555 96
АуториСветлана Алексић, координатор програма, стручни сарадник-психолог, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Марија Васић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Свети Сава“, Читлук - Крушевац; наставник грађанског васпитања, ОШ "Нада Поповић", Крушевац; Јелица Димић, стручни сарадник-психолог и наставник психологије, Медицинска школа Крушевац
РеализаториСветлана Алексић, координатор програма, стручни сарадник-психолог, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Марија Васић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Свети Сава“, Читлук- Крушевац; наставник грађанског васпитања, ОШ "Нада Поповић", Крушевац; Јелица Димић, стручни сарадник-психолог и наставник психологије, Медицинска школа Крушевац
Општи циљевиУнапредити компетенције просветних радника за организовање ефикаснијег учења ученика.
Специфични циљевиПроширивање знања о стратегијама учења и стварању подстицајне атмосфере за учење; Подршка ученицима у праћењу и вредновању сопственог учења; Планирање ефикасног учења ученика.
Теме програмаСтварање подстицајне средине за учење; Како да учење буде ефикасно?; Поступци праћења и вредновања који су у функцији даљег учења; Вредновање ефикасности
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 000 динара нето. На терет наручиоца падају путни трошкови од Крушевца до места реализације семинара, као и припадајући порези по основу Уговора о ауторском хонорару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања