logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

374 Ефективно подучавање Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
АуториИван М. Недељковић, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу; Валентина Грбић, стручни сарадник-психолог, ОШ "Драгиша Михаиловић" у Крагујевцу; Бојана Поповић, стручни сарадник- психолог, Прва техничка школа у Крагујевцу
РеализаториИван М. Недељковић, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу; Валентина Грбић, стручни сарадник-психолог, ОШ "Драгиша Михаиловић" у Крагујевцу; Бојана Поповић, стручни сарадник- психолог, Прва техничка школа у Крагујевцу; Зорица Николић, дипломирани биолог, директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу
Општи циљевиУнапређивање личних капацитета и комтенција наставника, стручних сарадника и директора школа за ефективнији приступ настави и процесу учења.
Специфични циљевиРазматрање савремених схватања образовања и наглашене улоге мотивације за учење и наставника као модела узора; Упознавање са основним принципима и психолошким законитостима ефективног подучавања и оснаживање наставника за њихову практичну примену у настави; Истицање улоге стеченог и дуготрајног знања и свести о сопственом знању у формирању личности ученика; Упознавање са основним чиниоцима и врстама стилова учења и њиховом применом у индивидуализацији наставног порцеса.
Теме програмаУлога наставника и ефекти образовања; Принципи ефективног подучавања; Особине и навике ефективног наставника; Појам, врсте, чиниоци и стилови учења; Појам, чиниоци и принципи дугорочног памћења; Разумевање метакогниције у контексту учења у фокусу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника (45 000,00 бруто) – хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала; За мање групе цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (45 000,00 бруто).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања