logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

373 Е-твининг за почетнике – први кораци Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФондација Темпус, Београд, Ресавска 29, Београд
Особа за контактЈелена Драгаш, etwinning@tempus.ac.rs, 011 3342430
АуториЈелена Драгаш, саветник за сарадњу са школама, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, сарадник за програмске и административне послове, Фондација Темпус; Софија Дукић, заменик управитеља, Фондација Темпус
РеализаториЈелена Драгаш, саветник за сарадњу са школама, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, сарадник за програмске и административне послове, Фондација Темпус; Софија Дукић, заменик управитеља, Фондација Темпус
Општи циљевиЦиљ програма је подизање нивоа дигиталних компетенција наставника и васпитача, унапређење квалитета наставе у школама и предшколским установама кроз коришћење ИКТ алата у раду са децом/ученицима, унапређење међупредметних компетенција код ученика
Специфични циљевиУпознавање са применом ИКТ у настави путем рада на еТвининг порталу; Унапређење међународне сарадње школа и ПУ путем повезивања са образовним установама из Европе; Упознавање са конкретним ИКТ алатима и начинима на којима се они могу применити за обраду конкретних наставних јединица, тј. у случају ПУ у раду са децом; Подстицање интерактивности наставе кроз укључивање ученика на активности организоване у оквиру еТвининг портала и јачање кључних компетенција ученика; Појашњење начина како учествовати у обукама професионалног усавршавања путем интернета.
Теме програмаУвод у делове Еразмус + програма у којима могу да учествују школе и предшколске установе; Увод у е-твининг и опште теме везане за порта; Како пронаћи еТвинере и повезати се са колегама; Како покренути еТвининг пројекат; Прављење и представљање пројеката; ИКТ алати на порталу; Како користити Твинспејс
Циљна групанаставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаОбуке се не наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања