logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

372 Електронски портфолио наставника и ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
Ауторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић доо у Јагодини
Реализаторидипл. инж. Ивица Лазаревић, програмер, инструктор и стручни сарадник Академије Филиповић; Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић доо у Јагодини; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, помоћник директора ОШ "Бошко Ђуричић" у Јагодини
Општи циљевиОспособљавање учесника програма за коришћење е-портфолија, односно аутоматско праћење и евалуацију свог стручног усавршавања и напредовања ученика; Оспособљавање чланова шк. управе за аутом. праћење свеукупног образовног процеса једне школе.
Специфични циљевиРазвој свести код наставника, стручних сарадника и васпитача о важности евалуације свог рада и праћења развоја личних професионалних компетенција, као и праћења постигнућа ученика; Оспособљавање учесника програма за коришћење основних Интернет сервиса (веб и и-мејл); Оспособљавање учесника за коришћење конкретне веб апликације за вођење електронског портфолија наставника и ученика; Оспособљавање наставника, односно разредних старешина, за пружање онлајн приступа деловима ученичких портфолија родитељима и ученицима; Оспособљавање чланова школске управе за аутоматизовано генерисање статистике у вези са постигнућима наставника и ученика и праћење корелације између релевантних параметара.
Теме програмаЗначај и улога портфолија наставника и ученика; Веб интернет сервис; И-мејл; Предности електронског портфолија; Веб апликација Електронски портфолио Академије Филиповић; Унос основних података; Унос података о стручном усавршавању наставника; Генерисање извештаја у вези са стручним усавршавањем наставника; Унос података у електронски портфолио ученика; Администрација система; Генерисање извештаја у вези са постигнућима ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања