logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

371 Дунав учионица на води – образовање за одрживи развој Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење О Дунаву - за Дунав, Београд, Господар Јованова 16, Београд
Особа за контактЗорица Прњат, prnjat@gmail.com, 011 3283413, 060 2244672
Ауторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; Зорица Прњат, виши предавач енглеског језика, Географски факултет, Београд
Реализаторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; Милан Миленковић, научни сарадник - Географски институт "Јован Цвијић", Српска академија наука и уметности; Зорица Прњат, виши предавач енглеског језика, Географски факултет, Београд; Јасмина Крњајић, педагог, Издавачка кућа "Нова школа", Београд
Општи циљевиСтицање компетенција наставника за коришћење Дунава и приобаља као амбијента и ресурса за учење и подучавање о одрживом развоју, кроз интеграцију садржаја из различитих наставних области.
Специфични циљевиПодизање свести о важности учења кроз искуство и непосредном контакту са предметима сазнања, користећи искуствени, истраживачки и тематски приступ у настави; Подстицање наставника за креирање проблемских, истраживачких задатака на тему Дунава и приобаља интегрисано; Ширење знања наставника о Дунаву као интеграцијском ресурсу за учење и поучавање (историјски, географски, биолошки, кроз разне врсте уметности, културолошки, традицијски, матерњи и страни језик, лична искуства и знања); Стечене компетенције користити за креирање наставних ситуација у локалној средини, укључивање родитеља и партнера из локалне средине у наставни процес.
Теме програмаДунав - најзначајнија река Европе; Интегрисани садржаји и врсте активности ученика; Круг међузависности - проблемски задаци; Методички сценарио - уводни део, разрада, презентација и евалуација наставе, припрема наставника, ученика, родитеља и партнера из локалне заједнице за рад на терену
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику 1 500,00 динара. Укупна цена за семинар је 45 000,00 динара која обухвата накнаде водитељима семинара, трошкове материјала за семинар и учеснике, освежење, најам технике и простора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања