logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

370 Драмске игре у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаБАЗААРТ, Београд, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, suncica.milosavljevic@gmail.com, 011 3244296, 064 1297423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Миодраг Савовић, наставник математике, Четврта гимназија у Београду, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Дафина Жагар Марков, наставник српског језика и књижевности и драмска педагошкиња, Школа за дизајн текстила, Београд, Електротехничка школа „Стари град“, Београд и БАЗААРТ, Београд
РеализаториМиодраг Савовић, наставник математике, Четврта гимназија у Београду, Београд; мр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Наташа Китаноска, библиотекарка, ОШ „Влада Обрадовић Камени”, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Весна Шојић, наставник разредне наставе, ОШ „Милан Ракић“, Нови Београд; Душица Благојевић, наставница српског језика, ОШ „Милан Ракић“, Нови Београд; мср Марта Гајић, специјални педагог и драмски педагог, BelTheatre и БАЗААРТ, Београд; Даринка Ковачевић, сертификовани тренер за интеркултурално учење, БАЗААРТ, Београд
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција и оснаживање наставника за примену драме као метода у настави.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за одабир и примену различитих драмских техника у настави, у складу са узрастом, индивидуалним карактеристикама и потребама ученика, постављеним циљевима, контекстом учења и специфичностима предмета; Овладавање креативним техникама процесне драме у реализацији предметне, тематске и интердисциплинарне наставе; Креирање подстицајне и мотивишуће средине за учење, у којој се кроз наставу врши снажан васпитни утицај на ученике; Овладавање различитим стиловима учења, препознавање и охрабривање адекватног стила учења и креативних потенцијала ученика.
Теме програмаСписак тема по данима: 1. дан: Кратак теоријски увод о драми у образовању и драмским стратегијама; Разлика између драмске и дечје игре; Упознавање и савладавање партиципативних драмских техника; Невербално изражавање и комуникација; Креативни покрет и плес; Игре речима; Игре у простору; Игре улога (Role play); Подела у парове и мале групе, одабир тема и техника за даљи рад; 2. дан: Интерактивне вежбе загревања; Рад учесника у паровима и малим групама на припреми презентација примене; Израда скице часа; Разрада једне активности (дела часа) драмским техникама; Планирање прилагођавања активности индивидуалним карактеристикама и потребама ученика; Припрема наставних средстава за активност; Израда наставних листића/израда костима, маски и реквизита; Одабир амбијента за извођење активности, припрема сценографије; Експликација плана часа; Извођење активности драмским техникама; Анализа реализоване активности и коментари у пленуму
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника16-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара. У цену су урачунати: трошкови изнајмљивања простора, трошкови материјала за припрему и вођење програма, трошкови освежења и сендвича за учеснике, путни трошкови реализатора и координатора, куповина и штампање сертификата, финансијска администрација, хонорари за аутора, реализатора и координатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања