logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

37 Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОбразовање плус, Београд, Маричка 15/9, Београд
Особа за контактБиљана Суботић, biljana.sub@gmail.com, 011 256 2997, 065 328 4590
Ауторимр Татјана Вишацки, психолог, Образовање плус, Београд
Реализаторимр Татјана Вишацки,психолог, Образовање плус; Сања Младеновић, педагог, ОШ ''Васа Пелагић'', Београд; Биљана Суботић, професор разредне наставе, ОШ"Ђура јакшић", Београд; Јелена Пантић, професор разредне наставе-мастер, ОШ "Иво Андрић", Београд; Ђорђе Беара, професор разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић”, Београд; Јелена Удовичић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ"Краљ Петар Први", Београд; Драгана Милић, дипломирани васпитач, Предшколска установа "Савски венац", Београд; Марија Станојевић, ауторка и реализаторка обука / координаторка програма организације "Центар за мир и толеранцију", Београд; Ранка Маринковић, координатор програма, Удружење Образовање плус, Београд
Општи циљевиПовећање капацитета наставног кадра за препознавање, разумевање и интегрисање родног аспекта у образовно-васпитни процес, као допринос изградњи културе засноване на ненасиљу и родној равноправности.
Специфични циљевиУпознавање са основним појмовима везаним за родну равноправност, с посебним освртом на родну равноправност у образовно-васпитном раду; Подсећање на појмове: стереотипи и предрасуде и како они доприносе стварању дискриминације; разумевање утицаја родних стереотипа на успех у школи и одабир правца даљег школовања; Стицање сазнања о начелима на којима су засноване активности које промовишу родну равноправност и спречавају вршњачко родно засновано насиље; Стицање информација о формално правном оквиру који обавезује на недискриминаторно понашање и о томе како родни аспект може да повећа ефикасност наставног процеса.
Теме програмаОсновни појмови и дефиниције везане за родни аспект; Родни стереотипи и предрасуде; Дискриминација и родно засновано насиље у школама; Родни аспект у процесу образовања и васпитања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 1 700 динара по учеснику. Цена укључује штампане материјале, радионичарске материјале, потврду о учешћу, хонорар предавача, путне трошкове предавача, порезе и друге законске обавезе организације које укључују књиговодствене услуге, хонорар координатора и веб администратора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања