logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

369 Добра припрема за час - успешан час Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
АуториНаташа Џаковић, педагог, Техничка школа Бор; Јасмина Момчиловић, педагог, ОШ "Душан Радовић"
РеализаториНаташа Џаковић, педагог, Техничка школа Бор; Јасмина Момчиловић, педагог, ОШ "Душан Радовић"
Општи циљевиСтицање знања о планирању и припремању образовно-васпитног рада у циљу развијања компетенција за индивидуализовани приступ настави; Усавршавање компетенција за поучавање и учење, применом разноврсних облика и метода рада у настави.
Специфични циљевиУпознавање са таксономијама наставних циљева, врстама циљева и задатака; Стицање знања о основним карактеристикама и начину примене наставних облика и метода; Стицање знања о структури наставног процеса и типологији часова; Разумевање природе процеса сазнавања у настави ради развијања компетенција за поучавање ученика у настави; Процењивање и дискутовање о различитим проблемима из области планирања и припремања образовно-васпитног рада; Препознавање адекватних наставих облика и метода којима се могу реализовати постављени циљеви часа; Примена разноврсних облика и метода рада на часу са циљем индивидуализованог приступа ученицима
Теме програмаПланирање и припремање васпитно-образовног рада (6 дана); Дефинисање циљева; Облици рада, наставне методе и технике (6 дана); Уводни део часа (5 дана); Средишњи део часа (5 дана); Завршни део часа (6 дана)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајање4 недеље (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2 500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања