logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

368 До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
АуториМилева Мојић, дипломирани педагог, директор „Прве основне школе“ у Ваљеву
РеализаториМилева Мојић, дипломирани педагог, директор „Прве основне школе“ у Ваљеву; Милена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности у Ваљевској гимназији
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за реализовање интерактивне наставе кроз примену различитих метода и техника; Разумевање предности и ограничења појединих метода и техника; Оспособљављање наставника да код ученика развијају функционална знања.
Специфични циљевиПрактична примена интерактивне наставе у функцији развијања применљивих знања; Разумевање функција, предности и ограничења појединих метода и техника, као и критеријума за њихов избор; Пружање подршке наставницима у развијању стратегија учења која ученике воде ка функционалним знањима; Практична примена метода и техника у образовно-васпитном раду
Теме програмаИнтерактивна настава; Концепт интерактивне наставе; Примери из праксе; Учити како учити; Конкретизација принципа учења; Најчешће коришћене технике и методе у интерактивној настави; Критеријуми за избор метода и техника учења; Технике учења; Припрема за час интерактивне наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања