logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

364 Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаКреативна педагогија, Пожаревац, Косовска 77, Пожаревац
Особа за контактЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012 523290, 064 3726502
АуториНаташа Берић, професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија, Пожаревац
РеализаториЖивкица Ђорђевић, стручни сарадник педагог, педагошки саветник, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Наташа Берић, професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Милош Јеремић, професор филозофије, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Маја Јовановић Глигоријевић, професор физике, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Светлана Спасић, педагог, педагошки саветник, ОШ "Свети Сава", Пожаревац; Бојана Голубовић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Ниш
Општи циљевиОбука наставника о значају формативног приступа праћењу и вредновању ученичких постигнућа за ојачавање личности ученика и подизање њиховог нивоа свести о сопственом напредовању кроз рад на трансверзалним компетенцијама за демократију.
Специфични циљевиУпознавање наставника са новим достигнућима у Европи у области образовања и демократских односа у учионици - трансверзалне компетенције за демократију (TASKs for democracy - Савет Европе); Подизање нивоа свести наставника о важности социјализације и сарадње у укупном образовном процесу, нарочито у вредновању и праћењу ученичких образовних постигнућа; Подизање нивоа свести наставника о капацитету процеса праћења и оцењивања за маргинализацију осетљивих група и појединаца и ометања напретка ученика и развијање метода и техника у циљу избегавања такве праксе
Теме програмаТрансверзалне компетенције за демократију; Вредновање и процењивање напретка ученика; Типови вредновања и процењивања кроз призму ТАSK; Feedback - давање повратне информације и извештавање о напретку
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара по учеснику по дану, укупно 3 000 динара зa: реализацију обуке; радни материјал за учеснике; TASK скале за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања