logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

361 Блог, твитер и фејсбук у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
АуториРадмила Николић, наставник информатике, ЕШ ”Нада Динић”, Земун; Марија Ђокић, настаник клавира, МШ ”Исидор Бајић”, Нови Сад; мр Владимир Станковић, библиотекар, ОШ ”Ђура Јакшић”, Кривељ
РеализаториРадмила Николић, наставник информатике, ЕШ ”Нада Динић”, Земун; Марија Ђокић, настаник клавира, МШ ”Исидор Бајић”, Нови Сад; мр Владимир Станковић, библиотекар, ОШ ”Ђура Јакшић”, Кривељ
Општи циљевиРазумевање значаја и практичне примене блога наставника и онлајн друштвених мрежа у настави. Оспособљавање учесника семинара за самостално креирање едукативних дидактичко методичким материјала помоћу блога и онлајн друштвених мрежа ради модернизације васпитно-образовног рада и наставе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање едукативног окружења на интернету и за коришћење налога на друштвеним мрежама за комуникацију са ученицима, у циљу квалитетније наставе; Омогућавање лакше комуникације са родитељима ученика у циљу бољег праћења напретка ученика; Омогућавање лакше и једноставније комуникације са колегама, у циљу размењивања података и материјала за наставу; Једноставнија и лакша организација наставника, васпитача и стручних сарадника за рад у тимовима на заједничким пројектима; Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање наставног садржаја ван учионице, намењеног редовним и ванредним ученицима, као и образовању одраслих.
Теме програмаЗначај блога и друштвених мрежа у настави (5 дана); Основе блоговања (7 дана); Блогови у наставним процесу (7 дана); Фејсбук у настави (6 дана); Твитер у настави (5 дана)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (30 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 30 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2 500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања