logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

360 Бесплатна виртуелна учионица Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење физичара Омега, Ниш, Војводе Путника 50/11, Ниш
Особа за контактСлавољуб Митић, smitic61@gmail.com, 018 576789, 065 8915218
АуториНаташа Стојановић, наставник српског језика, ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања; Ана Живковић, наставник енглеског језика, ОШ "Чегар", Ниш
РеализаториНаташа Стојановић, наставник српског језика, ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања; Ана Живковић, наставник енглеског језика, ОШ "Чегар", Ниш; Марица Трајковић Антић, наставник енглеског језика, ОШ “Десанка Максимовић”, Чокот, Ниш; Вера Дујаковић, наставник историје, ПНГ “Стеван Сремац”, Ниш
Општи циљевиРазвијање дигиталних компетенција полазника и оспособљавање за креирање, објављивање и примену различитих дидактичко-методичких материјала и других извора знања у настави.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за коришћење бесплатне платформе за учење Едмодо за рад са ученицима, комуникацију са родитељима и сарадњу са наставницима широм света; Оспособљавање учесника за креирање бесплатног сајта и употребу различитих веб-алата ради креирања наставних садржаја; Оспособљавање учесника за комуникацију, сарадњу и дељење наставних материјала путем различитих бесплатних веб-алата.
Теме програма1. недеља: Бесплатни сајтови у образовању; Креирање бесплатног сајта Weebly; 2. недеља: Креирање бесплатног сајта Weebly; Веб-алати за креирање мултимедијалног садржаја; Рад са алатима за израду слајд-шоуа; 3. недеља: Рад са алатима за увоз, дораду и израду презентација; 4. недеља: Рад са алатима за израду постера; Рад са алатима за израду квизова; Сарадничко уређивање сајта (Вибли); Завршни сусрет
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање4 недеље (32 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 32 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаПојединачна цена је 3 000 динара, док је за групу од 30 полазника (из истог града или школе) цена 75 000 динара. У цену је урачунато све.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања