logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

36 Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаАутономни женски центар, Београд, Tiršova 5a, Beograd
Особа за контактSlobodanka Macanović, bobana@azc.org.rs, 011 2687 190, 63 8533 177
Ауторимр Тања Игњатовић, координаторка програма едукација, Аутономни женски центар, Београд; мср Ивана Славковић, „registrar“ (преседавајућа Комитета за тренинг и акредитацију), Европска асоцијације за психотерапију
Реализаторимр Тања Игњатовић, координаторка програма едукације, Аутономни женски центар, Београд; Данијела Пешић, координаторка психосоцијалне подршке за жене, Аутономни жеснки центар, Београд; Наташа Јовановић, координаторка програм превенције, Аутономни женски центра, Београд; Биљана Славковић, психотерапеуткиња, Институт за психодраму, Београд
Општи циљевиСтицање знања и вештина за препознавање и поступање запослених у образовном систему у ситуацијама насиља којем су изложене жене и деца у породици
Специфични циљевиСтицање знања о карактеристикама насиља према женама и деци у породици; Разумевање безбедносних ризика и последица директног и индиректног насиља за развој деце; Разумевање општих прнципа који руководе поступање. Упознавање са надлежностима релевантних служби. Усвајање процедура за поступање од стране запослених у образовним установама; Иницирање акција за подизање свести о родно заснованом насиљу у школском контексту.
Теме програмаОсновни концепти о насиљу према женама и веза са насиљем према деци у породици; Основни принципи у раду са насиљем у породици; Основни поступци и процедуре у раду са насиљем у породици
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара по учеснику. У цену је укључена накнада и путни трошкови предавачицама, радни и едукативни материјал, административни трошкови организације семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања