logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

357 Активно-оријентисана настава – планирање и припрема Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Дреновац бб, Параћин
Особа за контактмр Јовица Јевтић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031 519417, 064 3344771
АуториЈовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, наставник економске групе предмета, Економко трговинска школа, Бечеј; Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ужице
РеализаториЈовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, наставник економске групе предмета, Економко трговинска школа, Бечеј; Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ужице
Општи циљевиОвладавање основама модела за планирање активно-оријентисане наставе и развијање компетенција за његову примену приликом израде припреме за час.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за формулисање захтева у настави на различитим нивоима Блумове таксономије; Уочавање и схватање значаја везе између циљева, исхода и компетенција дефинисаних у наставном плану и програму; Оспособљавање учесника за правилно формулисање циљева и исхода; Оспособљавање учесника за планирање активно-оријентисане наставе по Берлинском моделу; Оспособљавање учесника за израду плана тока часа по фазама и за писање сценарија часа.
Теме програмаБлумова таксономија; Циљеви, исходи и компетенције; Модел планирања наставе, План тока часа (увод); План тока часа (реализација)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 1 000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања