logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

356 Активно учење/настава 2: напредни ниво Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаОбразовни форум, Београд, Бранкова 21а, Београд
Особа за контактЗорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 011 3286247, 060 6561563
Ауторипроф. др Иван Ивић, пензионисани професор, Универзитет у Београду, Одељење за психологију; проф. др Ана Пешикан, ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду; др Слободанка Антић, доцент на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду; проф. др Ратко М. Јанков, пензионисани професор Хемијског факултета Универзитета у Београду
РеализаториБлагица Златковић, ванредни професор на Учитељском факултету у Врању; Драган Кувељић, професор разредне наставе у ОШ „Мирослав Стиковић”, Пријепоље; Јелисавета Вилотић, школски психолог у ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Љиљана Симић, стручни сарадник-психолог у ОШ „ Милан Муњас”, Уб; Наташа Стојановић, педагог-стручни сарадник у Гимназији „Свети Сава”, Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, професор српског језика и књижевности у ОШ "Креативно перо", Београд; Вера Муждека, наставник хемије у пензији; Вера Пантовић, наставник физике и професор педагогије и психологије, наставник физике, педагог, помоћник директора, основна школа; Снежана Јовић, дипломирани педагог, спец. за методику грађанског васпитања, стручни сарадник-педагог, ОШ „Живко Љујић“, Нова Варош; Сарита Брадаш, Саветник за планирање каријере Националне службе за запошљавање; Београд; Бојана Молнар, наставник биологије, ОШ „2. октобар“, Зрењанин; Горан Јоксимовић, Виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Едита Сатлер, професор разредне наставе, ОШ "Серво Михаљ", Зрењанин; Јелена Стефановић, наставница српског језика , Школа "Креативно перо", Београд; Камила Поповић, педагог, ОШ ''8. октобар'', Власотинце; Радиша Ђорђевић, дипломирани педагог, МПРС – Школска управа у Пожаревцу; Aна Карабасил, дипломирани педагог, школски педагог, ОШ "Никола Тесла"; Ангелна Скареп, самостални саветник - имплементација пројеката предприступних фондова ЕУ у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Танкосић, наставник физике, ОШ “Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Вера Вулевић, професор педагогије - педагошки саветник, дипломирани педагог, пензионер; Вера Стојшић Гашпаровски, професор разредне наставе, учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица; Виолета Давидовић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“; Гордана Марковић Сакић, школски психолог,ОШ „Анта Богићевић“, Лозница; Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ ''Свети Сава''; Дијана Коцкаревић, професор разредне наставе, просветни саветник, ОШ „Мирослав Антић“, Футог; Драгица Тривић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет; Драшко Грујић, професор разредне наставе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Душанка Добан, професор разредне наставе, пензионер; Едита Сакали, школски педагог, ОШ,,Братство јединство", Сомбор; Живадин Дисић, професор историје и педагошки саветник у ОШ " Свети Сава", Ниш; Зденка Рајковић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Вук Караџић“, Нови Сад; Зорица Милић, стручни сарадник-педагог, дипломирани педагог- мастер, школски педагог, ОШ „Нада Пурић“, Ваљево; Јасмина Богојевић, стручни сарадник-педагог, ОШ ''Јеврем Обреновић'', Шабац; Јасмина Поповић Голубовић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Ниш; Јасмина Цветић, педагог, ОШ ''Вук Стефановић Караџић''; Катарина Зјача, професор разредне наставе, ОШ „ Свети Сава“, Ниш; Ксенија Кустудић Ђукић, наставник историје у ОШ “Никола Тесла“ Б.Топола; Лидија Јока, стручни сарадник-педагог, ОШ “Вук Караџић”, Бор; Лидија Нешић, дипломирани психолог, саветник за развојно планирање у МПНТР ШУ Лесковац; Лидија Ракита, професор разредне наставе, ОШ ,,Иван Гундулић", Нови Сад; Љубинко Златић, школски педагог , ОШ "Стари град", Ужице; Милена Мијалковић, школски педагог, ОШ "Митрополит Михаило", Сокобања; Мира Димитријевић, психолог-стручни сарадник, Основна школа ''Његош'', Ниш; Наташа Николић Гајић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Радмила Крстевска, дипломирани педагог, стручни сарадник-педагог, основна школа; Пожаревац; Сања Башић, професор разредне наставе, ОШ „Шаму Михаљ“, Бачко Петрово Село; Сања Зорић, професор разредне наставе, наставник, ОШ „Мирослав Антић“, Футог; Светлана Спасић, дипломирани педагог, стручни сарадник-педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Сенка Пантић, професор педагогије, школски педагог, Угоститељско-туристичка школа, Београд; Слободанка Савић, специјалиста, педагошки саветник, педагог, дипломирани педагог, пензионер; Снежана Јовановић, дипломирани педагог, стручни сарадник, Медицинска школа, Пожаревац; Снежана Маринковић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице, Универзитет Крагујевац; Тања Николић, професор енглеског језика и књижевности у ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања; Татијана Јовановић, педагошки саветник, дипл. филолог за српски језик и југословенске књижевности, наставник српског језика, ОШ „Свети Сава“, Ниш; Славица Симић, школски психолог у ОШ ''Нада Матић'', Ужице; проф. др Иван Ивић, пензионисани професор, Универзитет у Београду, Одељење за психологију; проф. др Ана Пешикан, ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду; доц. др Слободанка Антић, доцент на Факултетз за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду; проф. др Ратко М. Јанков, пензионисани професор Хемијског факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења и вреедновање наставног процеса.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену процедуре за анализу и вредновање наставног процеса; Оспособљавање наставника за самовредновање; Унапређивање наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе; Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу.
Теме програма1. дан: Анализа искустава у примени идеја активног учења у реалним условима рада наставника; Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу; Упознавање са процедуром за анализу сценарија за час; Примена процедуре за анализу на сценаријима за час учесника семинара; 2. дан: Презентација анализа сценарија; Упознавање са процедуром секвенцијалне анализе изведене наставе; Заједничка вежба у анализи изведеног часа; Презентација рада група
Циљна групанаставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за сва два дана износи укупно 5 200,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару. Инструктори доносе у школу постере, флип-чарт, фломастаре, селотејп, мемостикове и све што је потребно за рад.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања