logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

355 Активно учење/настава 1: базични ниво Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаОбразовни форум, Београд, Бранкова 21а, Београд
Особа за контактЗорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 011 3286247, 060 6561563
Ауторипроф. др Иван Ивић, пензионисани професор, Универзитет у Београду, Одељење за психологију; проф. др Ана Пешикан, ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду; др Слободанка Антић, доцент на Факултетз за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду 4. Проф. др Ратко М. Јанков, пензионисани професор Хемијског факултета Универзитета у Београду.
Реализаторипроф. др Благица Златковић, ванредни професор на Учитељском факултету у Врању; Драган Кувељић, професор разредне наставе у ОШ „Мирослав Стиковић”, Пријепоље; Јелисавета Вилотић, школски психолог у ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Љиљана Симић, стручни сарадник- психолог у ОШ „ Милан Муњас”, Уб; Марица Гаврилов, школски психолог у ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Наташа Стојановић, педагог-стручни сарадник у Гимназији „Свети Сава”, Београд; Невенка Крагуљац, школски педагог- педагошки саветник у ОШ „Филип Филиповић” Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, професор српског језика и књижевности у ОШ "Креативно перо", Београд; Вера Муждека, наставник хемије у пензији; Вера Пантовић, наставник физике и професор педагогије и психологије, наставник физике, педагог, помоћник директора, основна школа; Снежана Јовић, дипломирани педагог, спец.за методику грађанског васпитања, стручни сарадник–педагог, ОШ „Живко Љујић“, Нова Варош; Сарита Брадаш, Саветник за планирање каријере Националне службе за запошљавање, Београд; Бојана Молнар, наставник биологије, ОШ „2. октобар“, Зрењанин; Биљана Радосављевић, директор, ОШ ”Мирослав Антић”, Београд; Горан Јоксимовић, Виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Едита Сатлер, професор разредне наставе, ОШ "Серво Михаљ", Зрењанин; Јелена Стефановић, наставница српског језика, Школа "Креативно перо", Београд; Камила Поповић, педагог, ОШ ''8. октобар'', Власотинце; Радиша Ђорђевић, дипломирани педагог, МПРС – Школска управа у Пожаревцу; Aна Карабасил, школски педагог, ОШ "Никола Тесла", дипломирани педагог; Ангелна Скареп, самостални саветник - имплементација пројеката предприступних фондова ЕУ у Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Танкосић, наставник физике, ОШ“ Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Вера Вулевић, професор педагогије - педагошки саветник, дипломирани педагог, пензионер; Вера Стојшић Гашпаровски, професор разредне наставе, учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица; др Весна М. Петровић, доктор психологије, асистент за ужу научну област Психологија, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; Виолета Давидовић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“; Гордана Марковић Сакић, школски психолог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница; Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ ''Свети Сава''; Дијана Коцкаревић, професор разредне наставе, просветни саветник, Основна школа „Мирослав Антић“ , Футог; проф. др Драгица Тривић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет; Драшко Грујић, професор разредне наставе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Душанка Добан, професор разредне наставе, пензионер; Едита Сакали, школски педагог, ОШ ,,Братство јединство", Сомбор; Живадин Дисић, професор историје и педагошки саветник у ОШ "Свети Сава", Ниш; Зденка Рајковић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Вук Караџић“, Нови Сад; Зорица Димитријевић, педагошки саветник у ОШ “ Стари град“, Ужице; Зорица Милић, стручни сарадник–педагог, дипломирани педагог- мастер, школски педагог, ОШ „Нада Пурић“, Ваљево; Јасмина Богојевић, стручни сарадник-педагог, ОШ ''Јеврем Обреновић'', Шабац; Јасмина Поповић Голубовић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Ниш; Јасмина Цветић, педагог, ОШ ''Вук Стефановић Караџић''; Катарина Зјача, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Ниш; Ксенија Кустудић Ђукић, наставник историје у ОШ “Никола Тесла“, Б.Топола; Лидија Јока, стручни сарадник-педагог, ОШ “Вук Караџић”, Бор; Лидија Нешић, дипломирани психолог, саветник за развојно планирање у МПНТР ШУ Лесковац; Лидија Ракита, професор разредне наставе, ОШ,,Иван Гундулић", Нови Сад; Љубинко Златић, школски педагог, ОШ "Стари град", Ужице; Милена Мијалковић, школски педагог, ОШ "Митрополит Михаило", Сокобања; Милован Ђуришић, просветни саветник, у пензији, Зрењанин; Мира Димитријевић, психолог-стручни сарадник, ОШ ''Његош'', Ниш; Наташа Николић Гајић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Радмила Крстевска, дипломирани педагог, стручни сарадник-педагог, основна школа; Пожаревац; Сања Башић, професор разредне наставе, ОШ „Шаму Михаљ“, Бачко Петрово Село; Сања Зорић, професор разредне наставе, наставник, ОШ „Мирослав Антић“, Футог; Светлана Спасић, дипломирани педагог, стручни сарадник-педагог, ОШ „Свети Сава“, Пожаревац; Сенка Пантић, професор педагогије, школски педагог, Угоститељско-туристичка школа, Београд; Слободанка Савић, специјалиста, педагошки саветник, педагог, дипломирани педагог, пензионер; Снежана Јовановић, дипломирани педагог, стручни сарадник; Медицинска школа, Пожаревац; проф. др Снежана Маринковић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице, Универзитет Крагујевац; Тања Николић, Професор енглеског језика и књижевности у ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања; Татијана Јовановић, педагошки саветник, дипл. филолог за српски језик и југословенске књижевности, наставник српског језика, ОШ „Свети Сава“, Ниш; проф. др Иван Ивић, пензионисани професор, Универзитет у Београду, Одељење за психологију; проф. др Ана Пешикан, ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду; др Слободанка Антић, доцент на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду; Славица Симић, школски психолог у ОШ ''Нада Матић'', Ужице; проф. др Ратко М. Јанков, пензионисани професор Хемијског факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења.
Специфични циљевиУнапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе; Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу; оспособљавање наставника за вредновање наставног процеса и самовредновање.
Теме програмаТеме по данима: 1. дан: Однос наставе и учења; Ученик или дете у наставном процесу; Улоге и активности наставника; 2. дан: Методе наставе/учења; Циљеви образовања и активна школа; Искуствено учење о улози ученика и активном учењу; 3. дан: Природа школских предмета наспрам облика наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника16-30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена укупно 7 700,00 дин. по учеснику. У цену су укључени: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару и све што је потребно за рад; приручник Активно учење/настава на диску, свеска, оловка, фасцикла за сваког учесника; за библиотеку установе примерак приручника Активно учење/настава, по два примерка приручника Како приближити деци природне науке кроз активно учење и Могућности примене активног учења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања