logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

354 Активно – креативно учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
Ауторимр Тања Секулић, дипл. математичар, предавач струковних студија, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину; др Јелена Радосављев Кирћански, психолог на Институт за ментално здравље, доцент на Факултету за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум; Бранислава Зубац, дипл. математичар, професор математике, Средња Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин
Реализаторимр Тања Секулић, дипл. математичар, предавач струковних студија, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину; др Јелена Радосављев Кирћански, психолог на Институт за ментално здравље, доцент на Факултету за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум; Бранислава Зубац, дипл. математичар, професор математике, Средња Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин
Општи циљевиОпшти циљ програма се односи на оспособљавање наставника, професора разредне наставе, професора стручних предмета, васпитача и сарадника за примену нових наставних метода, које почивају на принципима активног учења и креативног рада.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма се огледају у следећим садржајима: основе активног учења; креативност у наставном процесу; психолошки аспекти учења; инклузија, активно учење и креативност у наставном процесу; примери нових, креативних елемената и њихова примена у настави; учење путем популарних друштвених и рачунарских игара, њихово осмишљавање и имплементација у настави; ефекти израде плаката, њихово осмишљавање и примена у настави; оригами као алат за извођење наставе. Један од важнијих циљева програма је и обука наставника за извођење наставног процеса путем примене иновација у настави са акцентом на инклузију ученика са посебним потребама применом метода активног учења и креативности.
Теме програмаПсихолошки аспекти активног и креативног учења; Примена, осмишљавање, израда, имплементација друштвених игара и њихови ефекти у настави; Примена, осмишљавање, израда, имплементација рачунарских игара и њихови ефекти у настави; Примена, осмишљавање, израда, имплементација плаката и оригами елемената и њихови ефекти у настави.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 400 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања