logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

353 Активнo-оријентисана настава – методе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Дреновац бб, Параћин
Особа за контактмр Јовица Јевтић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031 519417, 064 3344771
АуториСаша Манић, наставник математике, Правно-пословна школа, Ниш; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин 5. Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа "Свети Сава", Бујановац 6. Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Зајечар 7. Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице 8. Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице 9. Небојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике и пословне информатике, Економска школа, Ужице 10. Ана Петрович, професор економске групе предмета, ЕТШ "Вук Караџић", Стара Пазова 11. Вукица Вељановић-Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд 12. Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско - трговинска школа, Бечеј 13. Имре Зомбори, директор, ЕСШ "Боса Милићевић", Суботица
РеализаториСаша Манић, наставник математике, Правно-пословна школа, Ниш; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин 5. Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа "Свети Сава", Бујановац 6. Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Зајечар 7. Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице 8. Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице 9. Небојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике и пословне информатике, Економска школа, Ужице 10. Ана Петрович, професор економске групе предмета, ЕТШ "Вук Караџић", Стара Пазова 11. Вукица Вељановић-Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд 12. Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско - трговинска школа, Бечеј 13. Имре Зомбори, директор, ЕСШ "Боса Милићевић", Суботица
Општи циљевиОвладавање методама активно-оријентисане наставе уз развијање компетенција за њихову примену и за унапређење наставног процеса.
Специфични циљевиУпознавање са карактеристикама и са предностима кооперативног учења; Развијање компетенција за примену савремених наставних метода (студија на случају, пројекат, учење по станицама, игра улога); Развијање компетенција за примену разних техника рада у активно-оријентисаној настави.
Теме програмаСтудија случаја; Кооперативно учење; Учење по станицама; Пројекат; Наставне методе; Игра улога
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 1 800,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања