logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

352 Активирајмо ученике подстицајним задацима Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 8086751
АуториВера Исаиловић, дипломирани историчар, наставник историје, ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље; Јелена Бошковић, дипломирани педагог, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава“, Пожега
РеализаториВера Исаиловић, дипломирани историчар, наставник историје, ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље; Јелена Бошковић, дипломирани педагог, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава“, Пожега
Општи циљевиУнапређивање знања наставника о развијању компетнција ученика; Оспособљавање наставника за примену различитих техника процењивања и вредновања напредовања ученика; Обучавање наставника за постављање критеријума оцењивања и самооцењивања ученика.
Специфични циљевиУсвајање знања о вештинама за 21. век (сарадња, доградња знања, комуникација, ИКТ, решавање проблема и самопроцена); Обучавање наставника за подстицање развоја компетнција ученика; Проширивање знања наставника о педагошким основама доброг задатка; Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције; Овладавање техникама оцењивања различитих нивоа знања ученика; Упознавање наставника са различитим типовима домаћих задатака и начинима њиховог оцењивања; Обучавање наставника за разраду критеријума самопроцењивања домаћих задатака од стране ученика; Оспособљавање наставника за примену и израду интерактивних наставних средстава која обезбеђују ефикасно учење и повратну информацију о постигнућима ученика.
Теме програмаВештине 21. века; Научимо да развијамо вештине; Одлике доброг задатка; Препознавање мисаоних процеса који се ангажују у решавању задатака; Обликовање задатака по блумовом моделу; Домаћи задаци-пробудимо креативност; Израда критеријума оцењивања домаћих задатака; Задаци који се могу креирати на интернету
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања