logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

350 Kако унапредити процес самоевалуције у настави? Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067783, 066/801-32-46
АуториГордана Миловановић; Маја Врачар
РеализаториГордана Миловановић; Маја Врачар; Бранкица Грмуша
Општи циљевиУнапређивање компетенција ученика и наставника за самоевалуацију у наставном процесу
Специфични циљевиСтицање знања и вештина о самоевалуацији у наставном процесу; Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави; Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције; Уочавање одговорности ученика и наставника у наставном процесу.
Теме програмаСамоевалуација у наставном процесу – појам; Улога наставника и ученика у процесу самоевалуације; Како развијати самоевалауцију у школској средини?; Примена самоевалауције у свакодневном раду
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна котизација би износила 2 400,00 динара. Цена укључује: похађање семинара, стручну подршку у току реализације и припреме за примену идеја са семинара у пракси, радни материјал (фотокопирани и електронски), материјал за учеснике. Хонорар за реализаторе и ауторе Дистрибуцију сертификата, вођење базе података о учесницима семинара. Путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта аутора и водитеља.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања