logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

35 Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011 3820464, 064 1102344
АуториНевена Ловринчевић, дипломирани психолог, начелник Групе за психолошку селекцију, ВМЦ Карабурмa
РеализаториСветлана Дотлић, дипл. психолог, Група за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, дипл. психолог, Одсек за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Љиљана Игњатовић, дипл. психолог, стручни сарадник, ОШ „Душан Јерковић Уча“ Шимановци; Маријана Тадић, дипл. психолог, Установа за децу и младе са аутизмом “Шабац”; Јелка Петковић Ђурић, професор психологије у пензији; Татјана Стојановић, спец. медицинске психологије, Клиника за психијатрију ВМА; Ана Бусарац, дипл. психолог, Кабинет за педијатрију ВМА; Дорис Рафајловски, дипл. психолог; Бојана Обрадовић, дипл. психолог
Општи циљевиРазвој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности ученика у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета.
Специфични циљевиЗначај пожељног – ефикасног и ненасилног – дисциплинског приступа за правилан развој детета; Врсте, особености, предности и недостаци различитих васпитних стилова; Упознавање с врстама непожељних дисциплинских приступа и њиховим краткорочним и дугорочним последицама; Упознавање с врстама и краткорочним и дугорочним последицама пожељних дисциплинских приступа и техника; Примена пожељних дисциплинских приступа и техника у остваривању педагошких циљева; Значај и врсте невербалне комуникације у примени дисциплинских приступа и техника; Препознавање и управљање негативним емоцијама које се могу јавити током примене техника дисциплиновања; Саветовање родитеља и промоција ненасилних и ефикасних приступа у дисциплиновању.
Теме програмаЗначај дисциплиновања за развој детета и функционисање групе; Неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања; Ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику. У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, надокнаде за два предавача, приручник, израда потврда о учествовању на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања