logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

348 CLIL аутентични и персонализовани материјали, приступи и технологије – Flipped classroom, KWL, Reflection, OfficeMix, Le Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
Ауторимср Маријана Николић, професор енглеског језика, English Workshop, Сремска Митровица; Јелена Петровић, професор енглеског језика, педагошки саветник, ОШ "Сестре Илић", Ваљево
Реализаторимср Маријана Николић, професор енглеског језика, English Workshop, Сремска Митровица; Јелена Петровић, професор енглеског језика, педагошки саветник, ОШ "Сестре Илић", Ваљево
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за примену и употребу аутентичних материјала у CLIL настави уз помоћ савремених приступа и технологија.
Специфични циљевиРазвијање наставних компетенција наставника за употребу савремене технологије у наставном процесу; Упознавање наставника са аутентичним и персонализованим CLIL материјалима; Оспособљавање наставника за прављење аутентичних CLIL материјала уз савремени приступ настави - Flipped classroom, KWL, Reflection; Оспособљавање наставника за прављење аутентичних CLIL материјала у настави уз помоћ савремених технологија - OfficeMix, LessonWriter, QR Code; Уочавање ефикасности часа базираног на аутентичном CLIL материјалу у настави у односу на наставу која није базирана на аутентичном материјалу.
Теме програмаУпотреба савремене технологије у наставном процесу; Упознавање са аутентичним CLIL материјалима; Прављење аутентичних CLIL материјала уз савремени приступ настави; Прављење аутентичних CLIL материјала у настави уз помоћ савремених технологија
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања