logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

347 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаГимназија „Свети Сава”, Београд, Ресавска 58, Београд
Особа за контактНаташа Стојановић, pedagog@sveti-sava.edu.rs, 011 3618510, 069-8800-515
АуториСмиља Крнета, дипломирани правник, у пензији; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, специјалиста школске психологије, Координатор у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториСмиља Крнета, дипломирани правник, у пензији; 2.Биљана Лајовић, дипломирани психолог, специјалиста школске психологије, Координатор у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Славица Ђорђевић, дипломирани правник, секретар Музичке школе „Даворин Јенко“ у Београду 4. Наташа Стојановић, дипломирани педагог, стручни сарадник у Гимназији „Свети Сава“ у Београду
Општи циљевиУнапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика
Специфични циљевиПовећање укупне сигурности кроз остваривање правне једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства; Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања; Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода; Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију; Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика.
Теме програмаСписак тема по данима: 1. дан: Органи школе у служби остваривања принципа и циљева образовања и васпитања; Школа - безбедно место; 2. дан: Право свих на образовање; Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања; 3. дан:. Приправништво – улаз у професију; Однос приправник – ментор; Лиценца; Оцењивање, евиденција и јавне исправе; Наставник и стручни сарадник – часна професија
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаКада школа организује програм обуке за своје запослене у свом простору, по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је нето 45 000. У то су укључени сав материјал за обуку, презентације тема и прописи у електронском облику, уверења и накнаде за реализаторе. Ако је школа ван града Београда, обезбеђује и трошкове превоза, а ако је удаљенија од 150 км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања