logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

346 Креирање мултимедијалних презентација, анимација и видеа за наставнике Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаОбразовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Змај Јовина 12, Нови Сад
Особа за контактВишња Исидора Дивилд Жежељ, visnjadivild@yahoo.com, 021 420287, 062 288222
Ауторидр Бојан Лазаревић, доцент ИКТ и образовне технологије, одсек за математику и информационе технологије, факултет "Mount Saint Mary", Њу Јорк, САД; Драган Ковачевић, наставник енглеског језика, аутор пројекта "Виртуелна учионица"
РеализаториДраган Ковачевић, наставник енглеског језика, аутор пројекта "Виртуелна учионица"; др Бојан Лазаревић, доцент ИКТ и образовне технологије, одсек за математику и информационе технологије, факултет "Mount Saint Mary", Њу Јорк, САД
Општи циљевиРазвијање знања, вештина и компетенција наставника основних и средњих школа у области примене различитих медија (слика, звук, анимација и видео) за ефикаснију презентацију наставног садржаја и креирање мултимедијалног дидактичког материјала.
Специфични циљеви1. Упознавање са теоријским концептима: Принципи дизајна и примена у креирању мултимедијалних презентација; Улога перцепције и меморије у процесу учења путем мултимедије; 2. Креирање електронског портфолија који ће служити као платформа за професионални развој наставника и хостинг мултимедијалних пројеката израђених у току обуке; 3. Упознавање са процесом оптимизације дигиталних слика и звука; 4. Упознавање са принципима комбиновања текста са сликама, звучним и видео записима; 5. Стицање вештина и компетенција за креирање мултимедијалног дидактичког материјала који укључују: линеарне и нелинеарне презентације; дијаграме и временске линије; анимације; видео записе; Развијање позитивних ставова према упореби различитих медија у настави.
Теме програмаДизајн и учење путем мултимедије; Основни принципи дизајна; Перцепција и Теорија конгитивног набоја (“Cognitive load theory”); Технологија облака и мултимедијалне презентације; Електронски портфолио; Врсте презентације засноване на технологији облака; Текст, слика и звук; Оптимизација слика и звука; Слајд презентације; Дијаграми и хронолошке линије; Анимација; Када и зашто - разматрање функција и улоге анимације у настави; Израда анимације; Видео записи; Сценарио и припрема – упознавање са припремном фазом у изради образовних видео записа; Креирање, уређивање и објављивање видео записа; Дан мултимедије
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајање5 недеља (20 сати, 4 сата непосредног рада са учесницима) 20 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по полазнику је 2 400,00 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за предаваче, материјали за полазнике и организација завршног сусрета у Београду, Нишу и Новом Саду.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања