logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

343 Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348384, 064 1110074
Ауторипроф. др Миленко Кундачина, Београд; проф. др Вељко Банђур, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Миленко Кундачина, Београд; проф. др Вељко Банђур, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција полазника за праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, спровођењем акционих истраживања у образовно-васпитној установи.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за: избор предмета истраживања, израду нацрта истраживања и коришћење резултата истраживања.
Теме програмаИстраживачки рад у настави; Анализа потреба; Израда скице и инструмената истраживања; Реализација истраживачког процеса у учионици; Обрада података; Интерпретација, закључивање и саопштавање резултата истраживања; Израда акционог плана
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања