logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

342 Едукација из финансијске писмености кроз општеобразовне предмете у основним школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторидр Јелена Филиповић, доцент Економског факултета Универзитета у Београду, катедра за Пословну економију и менаџмент; др Драган Стојковић, доцент Економског факултета Универзитета у Београду, катедра за Пословну економију и менаџмент
Реализаторидр Јелена Филиповић, доцент Економског факултета Универзитета у Београду, катедра за Пословну економију и менаџмент; др Драган Стојковић, доцент Економског факултета Универзитета у Београду, катедра за Пословну економију и менаџмент; Невена Мутавџић, мастер економиста - стручни сарадник Научно-истраживачког центра Економског факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за интегрисање тема из домена финансијске писмености у настави општеобразовних предмета употребом савремених интерактивних метода.
Специфични циљевиШирење постојећег нивоа знања наставника о елементима финансијске писмености и њиховој имплементацији уз непосредни рад са ученицима.
Теме програмаЗнања наставника из области финансијске писмености; Основни економски појмови; Интегрисање економских тема у различите предмете и различите разреде; Управљање личним приходима и расходима, разумевање цена, трошкова, потреба и жеља
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, наставник разредне наставе, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика , стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 дин: настава, приручник (књига), интерактивна презентација за подучавање ученика, послужење, путни трошкови предавача (програм се може организовати у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Ваљеву)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања