logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

340 Веб-портали за припрему и реализацију наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 3245385, 064 6445378
Ауторимр Душан Станковић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Браћа Рибар“, Доња Борина
Реализаторимр Душан Станковић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Браћа Рибар“, Доња Борина; мр Александра Станковић, професор српског језика и књижевности, педагошки саветник, Средња школа Мали Зворник, ОШ „Браћа Рибар“, Доња Борина
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене веб портала за припрему и реализацију наставе.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за осмишљавање и израду веб портала за припрему и реализацију наставе; Оспособљавање за успешно организовање наставних материјала унутар веб портала; Подстицање размене наставних материјала и примера добре праксе; Остваривање сталне комуникације и сарадње путем веб портала.
Теме програмаСписак тема по недељама: 1. недеља: Презентације у FrontPage-у; Стратегија израде структуре портала; Моделовање почетне стране портала I; 2. недеља: Моделовање почетне стране портала II; Дефинисање нових страна портала; Уређење нових страна портала; 3. недеља: Уређење стране Настава; Организација дидактичког материјала; 4. недеља: Израда образаца за унос података; Креирање фотогалерије; Додавање ефеката; Објављивање портала
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајање4 недеље (16 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 16 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 3 000,00 динара (до 5 учесника), 2 500,00 динара (од 6 до 10 учесника), 2 000,00 динара (од 11 до 20 учесника) и 1 800,00 динара (од 21 до 30 учесника). Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке. Надокнаду за коришћење простора за рад и путне трошкове реализатора за завршну проверу знања обезбеђује организатор.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања