logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

34 Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011 3820464, 064 1102344
АуториНевена Ловринчевић, дипломирани психолог, начелница Групе за психолошку селекцију и каријерно вођење, ВМЦ Карабурмa; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ "Јован Ристић", Београд
РеализаториНевена Ловринчевић, дипломирани психолог, начелница Групе за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМЦ Карабурма; Горан Кличковић, спец. медицинске психологије, начелник Одсека за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Светлана Дотлић, дипл. психолог, Група за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМЦ Карабурма; Јадранка Лукић, дипл. психолог, руководилац педагошке јединице, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Маја Матејић (дев. Тодоровић), дипл. психолог, Одсек за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Тамара Баковић Грче, дипл. психолог, Одсек за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ "Јован Ристић" Београд; Љиљана Игњатовић, дипл. психолог, стручни сарадник , ОШ „Душан Јерковић Уча“ Шимановци; Маријана Тадић, дипл. психолог, Установа за децу и младе са аутизмом “Шабац”; Јелка Петковић Ђурић, професор психологије у пензији; Андријана Влачић, дипл. психолог, Одељење за развој психолошке делатности, Сектор за људске ресурсе, Министарство одбране; Ана Бусарац, дипл. психолог, Кабинет за педијатрију ВМА
Општи циљевиРазвој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности детета и ученика код васпитача и наставника у правцу усвајања ефикасних и конструктивних приступа дисциплиновању у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета и ученика.
Специфични циљевиОснаживање компетенција и стицање знања, посебно у односу на утицај породичне динамике на емоционални и социјални развој, у циљу бољег разумевања проблема у понашању код деце и ученика код којих је потребан појачан васпитни рад; Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина ефикасног дисциплиновања у складу са важећим прописима;Унапређење социјалних и комуникацијских вештина од значаја за конструктивно решавање дисциплинских проблема и управљање негативним емоцијама; Стицање знања о врстама и значају невербалне комуникације у ситуацијама дисциплиновања; Оснаживање компетенција за управљање групом одн. одељењем; Стицања знања и вештина за решавање проблемских ситуација у ситуацијама дисциплиновања.
Теме програмаПородица, утицај васпитних стилова и породичне динамике на проблеме у понашању код детета и ученика – основе; Проблеми у понашању код детета и ученика; Примена когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању негативним емоцијама; Проблемске ситуације из праксе везане за ситуације дисциплиновања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара. У цену је урачунато: ауторски хонорaр, хонорар за координацију пројекта, хонорари за два предавача, приручник, израда потврда о учествовању на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања