logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

339 Ми и они други Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаГрупа 484, Београд, Пуковника Бацића 3, Београд
Особа за контактТамара Цветковић, tamara.cvetkovic@grupa484.org.rs, 011 2660972, 062 8663612
Ауторидр Младена Прелић, етнолог, Етнографски институт САНУ, научни сарадник; др Радина Вучетић, историчар, Филозофкси факултет, Одељење за историју, доцент; Смиљка Блажин, филолог, Група 484, стручни сарадник
Реализаторидр Младена Прелић, етнолог, Етнографски институт САНУ, научни сарадник; др Радина Вучетић, историчар, Филозофски факултет, Одељење за историју, доцент; Смиљка Блажин, филолог, Група 484, стручни сарадник; Ружица Марјановић, професор књижевности, Ужичка гимназија, професор српског језика и књижевности; Загорка Аксентијевић, филозоф, Група 484, координатор образовног програма; Роберт Козма, политиколог, Група 484, координатор програма „Ми и они други“; Јасминка Петровић, писац, Рекламна агенција, копирајтер; Ивана Богићевић Леко, позоришни редитељ, слободни уметник; Драган Протић, дизајнер, уметнички колектив Шкарт; др Дејан Илић, теоретичар књижевности, Фабрика књига, главни уредник
Општи циљевиПовећање капацитета школа за интеретничку и интеркултурну сарадњу у национално мешовитим срединама.
Специфични циљевиРазвијати знање и вредносни систем код професора и ученика о томе да је познавање сопственог културног и етничког наслеђа као и познавање културе и наслеђа других народа - услов међусобног разумевања и прихватања; Развијати вештине потребне за истраживање и промоцију културних вредности различитих народа и култура у школи и локалној заједници; Успостављати, подстицати и подржавати активизам у школи и локалној заједници у функцији промоције добросуседства људи различитог етничког и културног порекла.
Теме програмаОбрада појмова: култура, културна различитост, идентитет, етничка група и етнички идентитет, нација и национална држава, мултиетничка држава, етничке мањине, мултикултурализам, интеркултурализам, толеранција; Тематизовање стереотипа и слике другога, позитивни и негативни стереотипи, имагологија; Друштвена историја или историја свакодневног живота локалних заједница: зашто је важно бавити се истраживањем друштвене историје; Увод у методе проучавања локалне историје; Основи метода научне историографије; Улога ментора; Особине истраживача; Начини писања истраживачког рада; Упутство за употребу и навођење извора и литературе; Истраживање мултикултуралности; Истраживање историје свакодневног живота; Анализа уметничких дела; Резултати истраживања и презентација истраживања локалне (друштвене) историје (примери резултата мини истраживања средњошколаца у другим мултинационалним срединама у Србији)
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа укупну реализацију семинара (2 дана + 1 дан), потребно је укупно 100 500 РСД (6 700 РСД по учеснику). Структура трошкова: хонорари водитеља, транспорт и смештај водитеља, радни материјал за предавања и реализацију истраживања и промоције/презентације резултата.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања